11.12.06

Escritor grande - relato pequeno
CERTAME DE MICRO-RELATOS.
A biblioteca do IES Pedra da Aguia, convoca un certame de micro-relatos con estas bases:
· Máximo 100 palabras.
· Redactado en calquera das linguas do currículo: galego, castelán, inglés ou francés.
· Debedes comezar con estas palabras:
"Na mañá de Nadal esperteime cunha sensación estraña…"
· Valorarase especialmente a forma de contalo (vocabulario, adxectivación, …)
· Os traballos presentaranse na biblioteca o próximo luns (18 de decembro). Podedes presentalos en papel ou en soporte informático (correo a ies_pedradaaguia_biblioteca@yahoo.es , disquete, lápis de memoria…)
· Os mellores relatos publicaranse no blog da biblioteca.
· Haberá un premio por ciclo (un vídeoxogo).