7.3.12

8 de marzo
DÍA INTERNACIONAL
DA MULLER
Aínda que son moitas as conquistas, segue existindo a necesidade de seguir loitando para garantir a igualdade de dereitos da muller no mundo e acabar coas situacións discriminatorias. As diferencias, que aínda existen, teñen que desaparecer. Non podemos dar nin un só paso atrás, non pode haber recortes na igualdade. Todos e todas xuntos temos que ir avanzando neste difícil camiño.
Moitas mulleres ao longo da historia foron dando pasos decisivos. Esta presentación pretende ser unha homenaxe a todas elas, cunha pequena, e á vez grande, representación.

4.3.12

OS FANTÁSTICOS LIBROS VOADORES DE MR. MORRISON

(Ou libros para IPad)

 Parece existir o consenso de que un dos mellores libros disponibles para iPad é The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore de William Joyce. Blog “Monkey zen”:

“Nos libros infantís a historia é unha parte fundamental.  Porén, as ilustracións son partes cruciais para atrapar a atención dos nosos pequenos lectores. É neste aspecto no que The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore ten todas as de gañar. O autor do libro é un ilustrador que publicou o seu traballo en varias portadas da revista New Yorker, creou personaxes para Pixar e traballou para empresas como Dreamworks e Disney. Todo este impresionante currículum vese inmediatamente reflectido no marabilloso que é navegar na aplicación e a impresionante naturalidade con que o lector pode interactuar coa obra. 
E a curta completa, maravilla de animación, picando aquí!  Paga a pena! (Vía: Mesturas")